สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

เดือนเมษายนของทุกปีนั้น เป็นช่วงที่อากาศกำลังร้อนระอุได้ที่ คือ สัญญาณของการเตรียมตัวรื่นเริงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยของทุกๆ ปี ผู้คนที่ทำงานอยู่ต่างถิ่นฐานบ้านเกิด เช่นในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะเดินทางกลับบ้าน เพื่อไปพบปะกับครอบครัว สังสรรค์ในหมู่ญาติพี่น้อง รดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ และทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนั่นเอง แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังมีการระบาดอยู่ในหลายคลัสเตอร์ ทำให้เทศกาลสงกรานต์ในปี 2564 นี้ แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง และเป็นที่แน่นอนว่า สงกรานต์ปีใหม่ไทยปี 2564 นี้นั้น…