แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในความทรงจำ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้พระราชสมัญญา “แม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วนั้น ผู้เขียน เคยไปใช้ชีวิตทำงานสอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในช่วงปี 2545 ถึง 2546 หลังเรียนจบปริญญาโท…

บ้านยาง ชุมชนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสไปทำงานที่ อำเภอฝาง เจอหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎรอย่างยั่งยืน หมู่บ้านนั้นก็คือ “บ้านยาง”… บ้านยาง เป็น หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการในพระราชดำริ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ น้ำตกบ้านยาง…

ธรรมชาติบำบัด หมอที่ดีที่สุด คือ ตัวเราเอง

สถานการณ์การกลับมาระบาดของโควิด19 อีกรอบ ในทุกจังหวัดของประเทศไทยนั้น หลายคนต่างวิตกกังวล และหวาดกลัว ยิ่งข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับตัวเลขของคนติดเชื้อ และอัตราการตายที่สูงขึ้น ทำให้การระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโรคระบาดโควิดที่ดี ที่สุด คือตัวเรา นั่นเอง หยุดเชื้อ หยุดการระบาด โดยการไม่เอาตัวเราเองไปเสี่ยงในที่สาธารณะ และ อยู่บ้านดีที่สุด รวมถึงหมอที่ดีที่สุด คือ ตัวเรา นั่นเอง การกักตัวอยู่บ้าน ผู้เขียนแปลจากตำราเก่าๆภาคภาษาจีนและอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้อ่านกัน เกี่ยวกับธรรมชาติบำบัด เห็นว่าน่าสนใจ จึงขอยกบางช่วงบางตอนมาไว้ให้อ่าน…