สวัสดีทุกท่าน ผ่าน www.MadamJulie.com Live Together Life to Share จากประสบการณ์การเดินทางไปหลายเมืองแทบทุกมุมโลก เก็บเกี่ยวความประทับใจและสัมผัสวัฒนธรรมความแตกต่าง การดำรงชีพ อาหารการกิน การใช้ชีวิต รวมถึงมุมมองแนวคิด ที่ได้สัมผัสพบเจอมา….อยากส่งต่อความรู้สึกผ่านบทความ ภาพถ่ายเก็บไว้ร่วมแบ่งปันกัน …..

MadamJulie

4-4-2020