หลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่เคารพศรัทธายิ่งของประชาชน

บั้งไฟพญานาค หรือก่อนปี พ.ศ. 2529 เรียกกันว่า บั้งไฟผี อันเป็นปรากฏการณ์ที่กล่าวกันว่าเห็นที่แม่น้ำโขง ลักษณะเป็นลูกกลมเรืองแสงลอยขึ้นจากน้ำขึ้นไปในอากาศ จำนวนลูกไฟมีรายงานระหว่างหลายสิบถึงหลายพันลูกต่อคืน บั้งไฟพญานาคจะเกิดช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ที่มาข้อมูล : วิกิพีเดีย

ลานพญานาคริมโขงเมืองหนองคาย

ความเชื่อและศรัทธาแห่งพญานาค

เดิมทีตามตำนานเล่าขานว่า พญานาคอาศัยอยู่ในเมืองบาดาล มีนิสัยดุและโมโหร้าย ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จึงเลิกนิสัยดุร้าย และคิดอยากบวช แต่ก็ติดตรงที่เป็นสัตว์จึงไม่สามารถบวชได้ พญานาคจึงปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จนครบ 1 พรรษา (3 เดือน) และเสด็จกลับโลกมนุษย์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ด้วยความนี้เมื่อรู้ถึงพญานาคที่อยู่เมืองบาดาล จึงเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตราบเท่าที่ความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้านเกี่ยวกับพญานาคยังคงอยู่ คนอื่น ๆ ที่อยู่นอกพื้นที่ก็ควรยึดหลัก “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่”

แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหนองคาย
แสงสุดท้ายที่ปลายโขง
กลับบ้านเกิดทุกครั้งก็รู้สึกย้อนวัยในวันวาน

ตัวผู้เขียนนั้น อย่างที่บอกเสมอมา เกิดและเติบโตในลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย ใช้ชีวิตวัยเยาว์ที่บ้านเกิดเรื่อยมาจนจบมัธยมปลาย มีชีวิตลูกชาวนาชาวสวน ช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ปลูกผักผลไม้ ใบยาสูบ ริมตลิ่งแม่น้ำโขง ในวันออกพรรษาครอบครัวเราก็ยังทำงานกันปกติ จนเย็นค่ำ ตะวันตกดิน เราเห็นลูกไฟขึ้นในแม่น้ำโขงอันมืดสนิท สองฝั่งริมแม่น้ำโขงไร้บ้านคนอยู่อาศัย จึงเชื่อสนิทใจว่าเกิดโดยธรรมชาติ เชื่อโดยไม่มีข้อกังขา แม้ว่าปัจจุบันจะมีการถกเถียงกันในด้านวิทยาศาสตร์ พออ่านบทความที่โต้เถียงกันแล้ว กลับเหนื่อยใจ การกระทำที่ตรงข้ามกับความเชื่อของชุมชน ถ้าไม่เกิดผลดี ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในชุมชนดั้งเดิม ความพยายามที่จะหาเหตุผล มาลบล้างความเชื่อ ก็ไม่เกิดประโยชน์

ความเชื่อเรื่องพญานาค เคียงคู่กับความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีมาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จาก วัดวาต่างๆ จะมีพญานาคเป็นส่วนหนึ่งของวัด และตำนานต่างๆในพระพุทธศาสนา ก็จะมีพญานาคร่วมตำนานด้วยทั้งสิ้น

ตัวผู้เขียนในฐานะที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคโดยสนิทใจ อยากเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแสดงความตั้งใจและความเชื่อของชุมชนที่มีดั้งเดิมให้อยู่คู่หนองคายและชาวพุทธตลอดไป ส่วนใครก็ตามที่พยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของสมัยใหม่ ที่มีสิทธิ์จะกระทำได้ และต้องสามารถตอบคำถามตามแนวทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่มีเอกสารผลงานชัดเจนมารองรับ

ท้ายที่สุด ไม่ว่าจะหาเหตุผลมาแย้งความเชื่อส่วนบุคคลเพียงใด ตัวผู้เขียนก็ยังเชื่อมั่นศรัทธาพญานาคและขอสดุดีพญานาค สดุดีในศรัทธา และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะเป็นพุทธมามกะที่ดี ปวารณาตนให้อยู่ในบวรพระพุทธศาสนาน้อมนำศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการดำรงตนตลอดมา ผู้เขียนผ่านครึ่งชีวิตมาแล้ว ชีวิต ณ ปัจจุบัน สงบสุข จิตใจสงบนิ่งมากขึ้น เพราะมีพระพุทธศาสนากล่อมเกลาจิตใจ และนำทางชีวิต อะไรที่เดือดร้อนคนอื่น อะไรที่ทำแล้วเกิดทุกข์ ก็จะหยุดทันที เมื่อไม่รั้นและไม่ฝืน รู้จักยอมรับความจริง ชีวิตก็เป็นสุข น้อมระลึกถึงบุญคุณพญานาคเสมอมา สมัยยังเด็กน้อยแอบไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงและจมน้ำหายไปในแม่น้ำโขง คุณแม่ผู้เขียนได้จุดธูปขอ ขอชีวิตผู้เขียนกลับมาอีกครั้ง แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิด จากที่ดำผุดดำว่ายควานหาร่างผู้เขียนไม่เจอ หลังจากจุดธูปไม่นาน เจอร่างผู้เขียนลอยเหนือแม่น้ำโขงตัวเหลืองหายใจรวยริน ผู้เฒ่าผู้แก่เอาขี้เถ้ามาทาทั่วตัว ช่วยกันปั๊มหัวใจรีบนำส่งโรงพยาบาล จึงรอดชีวิตมาแบบเหลือเชื่อ แม้นชีวิตจะดีบ้าง เลวบ้าง แต่ชีวิตที่เหลืออยู่ก็ตั้งใจที่จะเป็นคนดีทดแทนคุณแผ่นดินโดยการเป็นผู้ให้ในทุกโอกาส

Leave a Reply